Đang thực hiện
Một số câu nói tiếng Nhật cơ bản nhất
Đăng ngày : 16:31 27/08/2015
Khi học tiếng Nhật thì những câu nói tiếng Nhật cơ bản như : xin chào, cảm ơn, xin lỗi… là những câu mà bạn sẽ được học đầu tiên và tối quan trọng bởi người Nhật rất coi trọng việc lễ phép khi giao tiếp.