Đang thực hiện

Đáp án đề thi JLPT (N5 - N1) tháng 12/2018

Thời gian đăng: 07/12/2018 14:22

Chắc hẳn các bạn đều đang hồi hộp chờ đón đáp án kỳ thi JLPT tháng 12/2018 phải không? Sau bao nhiêu nỗ lực học hành ôn thi thì cuối cùng kỳ thi cũng đã kết thúc, chắc hẳn mỗi bạn sẽ có một cảm xúc khác nhau: lo lắng, hồi hộp, nhẹ nhõm,... Hiểu được tâm lý mong chờ của các thí sinh, trong bài viết ngày hôm nay, Nhật ngữ SOFL sẽ chia sẻ ngay đáp án kỳ thi JLPT từ N5 tới N1 để các bạn có thể đọ với kết quả bài làm của mình.

dap an ky thi jlpt n5

Học tiếng Nhật là cả một con đường dài cần chinh phục chính vì vậy bạn hãy nhanh chóng lấy lại tinh thần để tiếp tục hướng tới những mục tiêu cao hơn nhé!

Tại SOFL đang có chương trình giảm học phí khóa học tiếng Nhật Hồ Chí Minh cho tất cả các bạn học viên khi đăng ký luyện thi JLPT tại thành phố Hồ Chí Minh và rất nhiều những ưu đãi bất ngờ khác cho những bạn đăng ký học tại Hà Nội. Cơ hội chỉ có hạn vì thế các bạn hãy nhanh chóng tìm kiếm khóa học phù hợp cho mục tiêu tiếp theo của bản thân và đăng ký học ngay kẻo bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời này nhé!

>>> Đề thi JLPT N5

1. Đáp án đề thi JLPT tháng 12/2018 - N5

N5 文字・語彙 (もじ・ごい CHỮ - TỪ VỰNG)

問題1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題2

13

14

15

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題3

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題4

31

32

33

34

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N5 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP)

問題1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題2

17

18

19

20

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題3

22

23

24

25

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N5 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU)

問題4

27

28

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題5

30

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題6

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N5 聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU)

問題1

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題2

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題3

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題4

1

2

3

4

5

6

 

                   

2. Đáp án kỳ thi JLPT tháng 12/2018 - N4

N4 文字・語彙 (もじ・ごい CHỮ - TỪ VỰNG)

問題1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

3

2

1

2

4

1

4

2

3

 

 

 

 

 

 

 

問題2

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

3

4

1

1

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題3

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

 

 

 

 

 

 

 

1

3

4

2

1

3

2

4

2

1

 

 

 

 

 

 

問題4

26

27

28

29

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

4

3

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題5

31

32

33

34

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

3

4

3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N4 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP)

問題1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

4

1

2

1

4

2

3

4

3

1

3

2

2

1

4

 

問題2

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

1

4

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題3

21

22

23

24

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1

3

2

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N4 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU)

問題4

26

27

28

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

4

1

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題5

30

31

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題6

33

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N4 聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU)

問題1

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題2

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題3

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

1

2

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題4

1

2

3

4

5

6

7

8

               

 

1

2

3

2

1

1

3

2

               

3. Đáp án kỳ thi JLPT tháng 12/2018 - N3

N3  文字・語彙 (もじ・ごい  TỪ VỰNG)

問題1

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

4

1

2

3

1

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

問題2

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

3

1

2

2

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題3

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

 

 

 

 

 

 

4

2

2

1

3

3

4

1

3

1

4

 

 

 

 

 

問題4

26

27

28

29

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

4

3

4

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題5

31

32

33

34

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

2

2

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N3  文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP)

問題1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

1

4

4

3

2

4

3

1

2

1

2

4

3

 

 

 

問題2

14

15

16

17

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

4

1

4

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題3

19

20

21

22

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

2

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N3  読解 (どっかい  ĐỌC HIỂU)

問題4

24

25

26

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

2

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題5

28

29

30

31

32

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

3

3

2

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題6

34

35

36

37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

4

4

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題7

38

39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N3 聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU)

問題1

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

4

2

4

3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題2

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

3

1

3

4

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題3

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題4

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

3

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

2

1

3

2

2

2

2

1

3

             

4. Đáp án kỳ thi JLPT tháng 12/2018 - N2

N2  文字・語彙 (もじ・ごい CHỮ – TỪ VỰNG)

問題1

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題2

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

2

1

4

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題3

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

2

2

1

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題4

16

17

18

19

20

21

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

3

1

4

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題5

23

24

25

26

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

4

4

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題6

28

29

30

31

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1

3

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N2  文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP)

問題7

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

 

 

 

 

 

4

1

3

1

1

3

2

1

4

3

2

1

 

 

 

 

問題8

45

46

47

48

49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

4

4

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題9

50

51

52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

4

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N2   読解 (どっかい ĐỌC HIỂU)

問題10

53

54

55

56

57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

4

1

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題11

58

59

60

61

62

63

64

65

66

 

 

 

 

 

 

 

 

3

2

4

4

1

3

4

2

1

 

 

 

 

 

 

 

問題12

67

68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題13

69

70

71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題14

72

73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N2  聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU)

問題1

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1

3

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題2

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

3

1

4

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題3

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

3

4

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

2

1

3

2

1

2

1

3

2

3

3

 

 

 

 

 

問題5

1

2

3a

3b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

4

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Đáp án kỳ thi JLPT tháng 12/2018 - N1

N1 文字・語彙

問題1

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

2

3

4

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題2

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

4

2

4

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題3

14

15

16

17

18

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

4

1

3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題4

20

21

22

23

24

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

3

1

4

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N1 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP)

問題5

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

 

 

 

 

 

 

 

2

4

3

1

3

3

3

2

4

4

 

 

 

 

 

 

問題6

36

37

38

39

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

4

4

2

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題7

41

42

43

44

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

4

3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N1 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU)

問題8

46

47

48

49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

4

3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題9

50

51

52

53

54

55

56

57

58

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1

2

4

4

3

2

3

1

 

 

 

 

 

 

 

問題10

59

60

61

62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

3

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題11

63

64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題12

65

66

67

68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題13

69

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N1聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU)

問題1

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

1

3

4

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題2

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

2

1

4

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題3

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

3

4

4

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

2

1

1

2

3

3

2

2

1

3

1

3

1

 

 

 

問題5

1

2

3a

3b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

2

3

1

 

 

 

                 


TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT SOFL


Cơ sở Hai Bà Trưng:
Địa chỉ : Số 365 - Phố Vọng - Đồng Tâm - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Cơ sở Cầu Giấy:  

Địa chỉ : Số 44 Trần Vĩ ( Lê Đức Thọ Kéo Dài ) - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội 

Cơ sở Thanh Xuân:

Địa chỉ : Số Số 6 ngõ 250 - Nguyễn Xiển - Hạ Đình - Thanh Xuân - Hà Nội

Cơ sở Long Biên:

Địa chỉ : Số 491B Nguyễn Văn Cừ - Gia Thụy - Long Biên - Hà Nội

Cơ sở Quận 10:

Địa chỉ : Số 63 Vĩnh Viễn - Phường 2 - Quận 10 - TP. HCM
Cơ sở Quận Bình Thạnh:

Địa chỉ : Số 135/53 Nguyễn Hữu Cảnh - Phường 22 - Quận Bình Thạnh - TP. HCM
Cơ sở Quận Thủ Đức:

Địa chỉ : Số 134 Hoàng Diệu 2, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức - TP. HCM

Email: nhatngusofl@gmail.com
Hotline
1900 986 845(Hà Nội) - 1900 886 698(TP. Hồ Chí Minh)

Các tin khác