Đang thực hiện

Lịch khai giảng tháng 5/2016 - Khóa học tiếng Nhật cấp tốc

Thời gian đăng: 27/04/2016 23:15
Khóa học tiếng Nhật cấp tốc sẽ giúp bạn nhanh chóng nắm được những kiến thức tiếng Nhật căn bản phục vụ cho việc thi cử hay du học, giao tiếp cơ bản thông thường. Hãy đến với chúng tôi và cùng nhau chinh phục tiếng Nhật nhé.
Lịch khai giảng tháng 4/2016 - Khóa học tiếng Nhật cấp tốc

Lớp học tiếng Nhật SOFL xin thông báo lịch khai giảng tháng 5 khóa học tiếng Nhật cấp tốc như sau:

LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN CƠ SỞ 1: SỐ 365 PHỐ VỌNG
 
Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng Ngày học Học phí
Cấp tốc sơ cấp 1
( học hết bài 10 Mina )
CT1.38 Sáng 8h30-11h30  21 buổi 12/05/2016 Thứ 2,3,4,5,6 1.600.000
CT1.39 Chiều
14h-17h
21 buổi 11/05/2016 Thứ 2,3,4,5,6 1.600.000
CT1.37 Tối
18h00-21h00
21 buổi 13/05/2016 Thứ 2,3,4,5,6 1.600.000

II.             Dành cho các học viên đã học hết bài 10 giáo trình MINNA NO NIHONGO I.
 
Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng Ngày học Học phí
Cấp tốc sơ cấp 2
( Từ bài 10 – 20 Mina )
CT2.16 Sáng
8h30 -11h30
 21 buổi 06/05/2016 Thứ 2,3,4,5,6 1.800.000
CT2.15 Chiều
14h-17h
21 buổi 09/05/2016 Thứ 2,3,4,5,6 1.800.000
CT2.18 Tối
18h30-21h30
21 buổi 04/05/2016 Thứ 2,3,4,5,6 1.800.000
 
III.          Dành cho các học viên đã học hết bài 20 giáo trình MINNA NO NIHONGO.
 
Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng Ngày học Học phí
Cấp tốc sơ cấp 3
( Từ bài 20 – 30 Mina )
CT3.11 Sáng
8h30-11h30
 21 buổi 12/05/2016 Thứ 2,3,4,5,6 2.200.000
CT3.12 Chiều
14h-17h
21 buổi 07/05/2016 Thứ 2,3,4,5,6 2.200.000
CT3.14 Tối
18h30-21h30
21 buối 04/05/2016 Thứ 2,3,4,5,6 2.200.000
 
IV.          Dành cho các học viên đã học hết bài 30 giáo trình MINNA NO NIHONGO.
 
Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng Ngày học Học phí
Cấp tốc trung cấp 1
( Từ bài 30 – 40Mina )
CT4.11 Sáng
8h30-11h30
 21 buổi 06/05/2016 Thứ 2,3,4,5,6 2.400.000
CT4.12 Chiều
14h-17h
21buổi 04/05/2016 Thứ 2,3,4,5,6 2.400.000
CT4.13 Tối
18h30-21h30
21 buổi 10/05/2016 Thứ 2,3,4,5,6 2.400.000

V.          Dành cho các học viên đã học hết bài 40 giáo trình MINNA NO NIHONGO.
 
Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng Ngày học Học phí
Cấp tốc trung cấp 2
( Từ bài 40 – 50Mina )
CT5.11 Sáng
8h30-11h30
 21 buổi 06/05/2016 Thứ 2,3,4,5,6 2.600.000
CT5.12 Chiều
14h-17h
21 buổi 09/05/2016 Thứ 2,3,4,5,6 2.600.000
CT5.13 Tối
18h30-21h30
21 buổi 09/05/2016 Thứ 2,3,4,5,6 2.600.000
 

LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN CƠ SỞ 2: SỐ 44 TRẦN VĨ
 
Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng Ngày học Học phí
Cấp tốc sơ cấp 1
( học hết bài 10 Mina )
CT1.36 Sáng 8h30-11h30  21 buổi 29/04/2016 Thứ 2,3,4,5,6 1.600.000
CT1.34 Chiều
14h-17h
21 buổi 28/04/2016 Thứ 2,3,4,5,6 1.600.000
CT1.35 Tối
18h00-21h00
21 buổi 06/05/2016 Thứ 2,3,4,5,6 1.600.000
 
II.             Dành cho các học viên đã học hết bài 10 giáo trình MINNA NO NIHONGO I 
 
Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng Ngày học Học phí
Cấp tốc sơ cấp 2
( Từ bài 10 – 20 Mina )
CT2.20 Sáng
8h30 -11h30
 21 buổi 12/05/2016 Thứ 2,3,4,5,6 1.800.000
CT2.21 Chiều
14h-17h
21 bui 10/05/2016 Thứ 2,3,4,5,6 1.800.000
CT2.22 Tối
18h30-21h30
21 buổi 06/05/2016 Thứ 2,3,4,5,6 1.800.000
 
III.          Dành cho các học viên đã học hết bài 20 giáo trình MINNA NO NIHONGO
 
Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng Ngày học Học phí
Cấp tốc sơ cấp 3
( Từ bài 20 – 30 Mina )
CT3.25 Sáng
8h30-11h30
 21 buổi 06/05/2016 Thứ 2,3,4,5,6 2.200.000
CT3.26 Chiều
14h-17h
21 buổi 12/05/2016 Thứ 2,3,4,5,6 2.200.000
CT3.27 Tối
18h30-21h30
21 buổi 09/05/2016 Thứ 2,3,4,5,6 2.200.000
 
IV.          Dành cho các học viên đã học hết bài 30 giáo trình MINNA NO NIHONGO
 
Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng Ngày học Học phí
Cấp tốc trung cấp 1
( Từ bài 30 – 40Mina )
CT4.15 Sáng
8h30-11h30
 21 buổi 05/05/2016 Thứ 2,3,4,5,6 2.400.000
CT4.16 Chiều
14h-17h
21 buổi 13/05/2016 Thứ 2,3,4,5,6 2.400.000
CT4.17 Tối
18h30-21h30
21 buổi 09/05/2016 Thứ 2,3,4,5,6 2.400.000
 

V.          Dành cho các học viên đã học hết bài 40 giáo trình MINNA NO NIHONGO
 
Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng Ngày học Học phí
Cấp tốc trung cấp 2
( Từ bài 40 – 50Mina )
CT5.10 Sáng
8h30-11h30
 21 buổi 09/05/2016 Thứ 2,3,4,5,6 2.600.000
CT5.12 Chiều
14h-17h
21 buổi 13/05/2016 Thứ 2,3,4,5,6 2.600.000
CT5.13 Tối
18h30-21h30
21 buổi 10/05/2016 Thứ 2,3,4,5,6 2.600.000
 
LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN CƠ SỞ 3: SỐ 54 NGỤY NHƯ KON TUM
Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng Ngày học Học phí
Cấp tốc sơ cấp 1
( học hết bài 10 Mina )
CT1.26 Sáng 8h30-11h30  21 buổi 09/05/2016 Thứ 2,3,4,5,6 1.600.000
CT1.21 Chiều
14h-17h
21 buổi 05/05/2016 Thứ 2,3,4,5,6 1.600.000
CT1.22 Tối
18h00-21h00
21 buổi 09/05/2016 Thứ 2,3,4,5,6 1.600.000
 
II.             Dành cho các học viên đã học hết bài 10 giáo trình MINNA NO NIHONGO I 
 
n lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng Ngày học Học phí
Cấp tốc sơ cấp 2
( Từ bài 10 – 20 Mina )
CT2.16 Sáng
8h30 -11h30
 21 buổi 11/05/2016 Thứ 2,3,4,5,6 1.800.000
CT2.17 Chiều
14h-17h
21 buổi 12/05/2016 Thứ 2,3,4,5,6 1.800.000
CT2.18 Tối
18h30-21h30
21 buổi 09/05/2016 Thứ 2,3,4,5,6 1.800.000
 
III.          Dành cho các học viên đã học hết bài 20 giáo trình MINNA NO NIHONGO
 
Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng Ngày học Học phí
Cấp tốc sơ cấp 3
( Từ bài 20 – 30 Mina )
CT3.23 Sáng
8h30-11h30
 21 buổi 09/05/2016 Thứ 2,3,4,5,6 2.200.000
CT3.22 Chiều
14h-17h
21 buổi 12/05/2016 Thứ 2,3,4,5,6 2.200.000
CT3.24 Tối
18h30-21h30
21 buổi 05/05/2016 Thứ 2,3,4,5,6 2.200.000
 
IV.          Dành cho các học viên đã học hết bài 30 giáo trình MINNA NO NIHONGO
 
Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng Ngày học Học phí
Cấp tốc trung cấp 1
( Từ bài 30 – 40Mina )
CT4.11 Sáng
8h30-11h30
 21 buổi 11/05/2016 Thứ 2,3,4,5,6 2.400.000
CT4.12 Chiều
14h-17h
21 buổi 09/05/2016 Thứ 2,3,4,5,6 2.400.000
CT4.13 Tối
18h30-21h30
21 buổi 09/05/2016 Thứ 2,3,4,5,6 2.400.000
 

V.          Dành cho các học viên đã học hết bài 40 giáo trình MINNA NO NIHONGO
 
Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng Ngày học Học phí
Cấp tốc trung cấp 2
( Từ bài 40 – 50Mina )
CT5.11 Sáng
8h30-11h30
 21 buổi 11/05/2016 Thứ 2,3,4,5,6 2.600.000
CT5.12 Chiều
14h-17h
21 buổi 10/05/2016 Thứ 2,3,4,5,6 2.600.000
CT5.13 Tối
18h30-21h30
21 buổi 09/05/2016 Thứ 2,3,4,5,6 2.600.000
 

Tháng 5 này, Trung tâm tiếng Nhật SOFL có rất nhiều ưu đãi dành cho học viên đăng kí như sau:
-    Tặng giáo trình cho 3 học viên đăng kí đầu tiên.
-    Giảm 5% học phí cho nhóm đăng ký từ 2 người trở lên.
-    Giảm 50% học phí cho học sinh nghèo vượt khó, con em thương binh liệt sỹ
-    Tặng 100% học phí khóa tiếp theo cho 3 học viên xuất sắc nhất lớp.

Học tiếng Nhật cơ bản, luyện thi tiếng nhật Kyu N trực tiếp với giáo viên Nhật Bản tại trung tâm Nhật ngữ SOFL
Giáo viên Nhật bản trực tiếp giảng dạy tại tất các khóa học tại trung tâm! 


TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT SOFL


Cơ sở 1: Số 365 - Phố Vọng - Đồng Tâm - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Cơ sở 2:  Số 44 Trần Vĩ ( Lê Đức Thọ Kéo Dài ) - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội 
Cơ sở 3: Số 54 Ngụy Như Kon Tum - Thanh Xuân - Hà Nội
Cơ sở 4: Số 491B Nguyễn Văn Cừ - Gia Thụy - Long Biên - Hà Nội
Cơ sở 5: Số 63 Vĩnh Viễn - Phường 2 - Quận 10 - TPHCM
Email: nhatngusofl@gmail.com
Điện thoại: (84-4) 62 921 082 Hoặc: (84-4) 0964 66 12 88

 

Các tin khác