Đang thực hiện
Kỳ thi năng lực Nhật ngữ JLPT
Đăng ngày : 10:44 26/09/2015
Kỳ thi năng lực Nhật ngữ (hay còn gọi là kỳ thi N) là một kỳ thi đánh giá năng lực lớn nhất dành cho những người học tiếng Nhật không phải là tiếng mẹ đẻ.
Các kỳ thi năng lực tiếng Nhật
Đăng ngày : 10:11 26/09/2015
Để khẳng định được trình độ tiếng Nhật của mình đang ở mức độ nào thì việc tham gia các kỳ thi năng lực tiếng Nhật là không thể thiếu.