Đang thực hiện

Lịch khai giảng tháng 10 – Lớp học tiếng Nhật cấp tốc

Thời gian đăng: 09/10/2015 13:42
Bạn đang cần gấp khả năng tiếng Nhật để làm ăn với một đối tác nước ngoái, hoặc chuẩn bị đi du học, tu nghiệp sinh tại Nhật Bản mà khả năng tiếng Nhật còn yếu kém thì lớp học tiếng Nhật cấp tốc là lựa chọn tối ưu cho bạn đó.
 
Lịch khai giảng tháng 10 – Lớp học tiếng Nhật cấp tốc
Học tiếng Nhật cấp tốc tại SOFL

Lớp học tiếng Nhật SOFL xin thông báo về lịch khai giảng của khóa học tiếng Nhật cấp tốc trong tháng 10 này như sau:
 

LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN CƠ SỞ HAI BÀ TRƯNG

Tên lớp
Mã lớp
 
Thời gian Thời lượng Ngày học Học phí
Cấp tốc sơ cấp 1
( học hết bài 10 Mina )

CT1.30
Sáng 8h30-11h30  22 buổi Thứ 2,3,4,5,6 1.600.000
CT1.19 Chiều
14h-17h
22 buổi Thứ 2,3,4,5,6 1.600.000
CT1.29 Tối
18h30-21h30
22 buổi Thứ 2,3,4,5,6 1.600.000
   

I. Dành cho các học viên đã học hết bài 10 giáo trình MINNA NO NIHONGO I 


Tên lớp
Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày học Học phí
Cấp tốc sơ cấp 2
( Từ bài 10 – 20 Mina )
CT2.10 Sáng
8h30 -11h30
 22 buổi Thứ 2,3,4,5,6 1.800.000
CT2.15 Chiều
14h-17h
22 buổi Thứ 2,3,4,5,6 1.800.000
CT2.18 Tối
18h30-21h30
22 buổi Thứ 2,3,4,5,6 1.800.000
  

II. Dành cho các học viên đã học hết bài 20 giáo trình MINNA NO NIHONGO

 
Tên lớp
Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày học Học phí
Cấp tốc sơ cấp 3
( Từ bài 20 – 30 Mina )
CT3.11 Sáng
8h30-11h30
 22 buổi Thứ 2,3,4,5,6 2.000.000
CT3.12 Chiều
14h-17h
22 buổi Thứ 2,3,4,5,6 2.000.000
CT3.14 Tối
18h30-21h30
22 buối Thứ 2,3,4,5,6 2.000.000

 

III. Dành cho các học viên đã học hết bài 30 giáo trình MINNA NO NIHONGO

 

Tên lớp
Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày học Học phí
Cấp tốc trung cấp 1
( Từ bài 30 – 40Mina )
CT4.11 Sáng
8h30-11h30
 22 buổi Thứ 2,3,4,5,6 2.200.000
CT4.12 Chiều
14h-17h
22 buổi Thứ 2,3,4,5,6 2.200.000
CT4.13 Tối
18h30-21h30
22 buổi Thứ 2,3,4,5,6 2.200.000
 

IV. Dành cho các học viên đã học hết bài 40 giáo trình MINNA NO NIHONGO


Tên lớp
Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày học Học phí
Cấp tốc trung cấp 2
( Từ bài 40 – 50Mina )
CT5.11 Sáng
8h30-11h30
 22 buổi Thứ 2,3,4,5,6 2.400.000
CT5.12 Chiều
14h-17h
22 buổi Thứ 2,3,4,5,6 2.400.000
CT5.13 Tối
18h30-21h30
22 buổi Thứ 2,3,4,5,6 2.400.000
 LỊCH KHAI GIẢNG BÊN LÊ ĐỨC THỌ - CẦU GIẤY


Tên lớp
Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày học Học phí
Cấp tốc sơ cấp 1
( học hết bài 10 Mina )
CT1.26 Sáng 8h30-11h30  22 buổi Thứ 2,3,4,5,6 1.600.000
CT1.23 Chiều
14h-17h
22 buổi Thứ 2,3,4,5,6 1.600.000
CT1.25 Tối
18h30-21h30
22 buổi Thứ 2,3,4,5,6 1.600.000
 

I. Dành cho các học viên đã học hết bài 10 giáo trình MINNA NO NIHONGO I 


Tên lớp
Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày học Học phí
Cấp tốc sơ cấp 2
( Từ bài 10 – 20 Mina )
CT2.11 Sáng
8h30 -11h30
 22 buổi Thứ 2,3,4,5,6 1.800.000
CT2.2 Chiều
14h-17h
22 buỔi Thứ 2,3,4,5,6 1.800.000
CT2.3 Tối
18h30-21h30
22 buổi Thứ 2,3,4,5,6 1.800.000
 

II. Dành cho các học viên đã học hết bài 20 giáo trình MINNA NO NIHONGO


Tên lớp
Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày học Học phí
Cấp tốc sơ cấp 3
( Từ bài 20 – 30 Mina )
CT3.11 Sáng
8h30-11h30
 22 buổi Thứ 2,3,4,5,6 2.000.000
CT3.12 Chiều
14h-17h
22 buổi Thứ 2,3,4,5,6 2.000.000
CT3.13 Tối
18h30-21h30
22 buổi Thứ 2,3,4,5,6 2.000.000


III. Dành cho các học viên đã học hết bài 30 giáo trình MINNA NO NIHONGO


Tên lớp
Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày học Học phí
Cấp tốc trung cấp 1
( Từ bài 30 – 40Mina )
CT4.11 Sáng
8h30-11h30
 22 buổi Thứ 2,3,4,5,6 2.200.000
CT4.12 Chiều
14h-17h
22 buổi Thứ 2,3,4,5,6 2.200.000
CT4.13 Tối
18h30-21h30
22 buổi Thứ 2,3,4,5,6 2.200.000


V. Dành cho các học viên đã học hết bài 40 giáo trình MINNA NO NIHONGO


Tên lớp
Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày học Học phí
Cấp tốc trung cấp 2
( Từ bài 40 – 50Mina )
CT5.1 Sáng
8h30-11h30
 22 buổi Thứ 2,3,4,5,6 2.400.000
CT5.2 Chiều
14h-17h
22 buổi Thứ 2,3,4,5,6 2.400.000
CT5.3 Tối
18h30-21h30
22 buổi Thứ 2,3,4,5,6 2.400.000
 LỊCH KHAI GIẢNG BÊN THANH XUÂN - HÀ ĐÔNG

 

Tên lớp
Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày học Học phí
Cấp tốc sơ cấp 1
( học hết bài 10 Mina )
CT1.13 Sáng 8h30-11h30  22 buổi Thứ 2,3,4,5,6 1.600.000
CT1.14 Chiều
14h-17h
22 buổi Thứ 2,3,4,5,6 1.600.000
CT1.15 Tối
18h30-21h30
22 buổi Thứ 2,3,4,5,6 1.600.000
 

I. Dành cho các học viên đã học hết bài 10 giáo trình MINNA NO NIHONGO I 

 

Tên lớp
Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày học Học phí
Cấp tốc sơ cấp 2
( Từ bài 10 – 20 Mina )
CT2.16 Sáng
8h30 -11h30
 22 buổi Thứ 2,3,4,5,6 1.800.000
CT2.17 Chiều
14h-17h
22 buổi Thứ 2,3,4,5,6 1.800.000
CT2.18 Tối
18h30-21h30
22 buổi Thứ 2,3,4,5,6 1.800.000
 
II. Dành cho các học viên đã học hết bài 20 giáo trình MINNA NO NIHONGO

Tên lớp
Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng Ngày học Học phí
Cấp tốc sơ cấp 3
( Từ bài 20 – 30 Mina )
CT3.11 Sáng
8h30-11h30
 22 buổi 21/10/2015 Thứ 2,3,4,5,6 2.000.000
CT3.12 Chiều
14h-17h
22 buổi 26/10/2015 Thứ 2,3,4,5,6 2.000.000
CT3.13 Tối
18h30-21h30
22 buổi 23/10/2015 Thứ 2,3,4,5,6 2.000.000
 


III. Dành cho các học viên đã học hết bài 30 giáo trình MINNA NO NIHONGO

 

Tên lớp
Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày học Học phí
Cấp tốc trung cấp 1
( Từ bài 30 – 40Mina )
CT4.11 Sáng
8h30-11h30
 22 buổi Thứ 2,3,4,5,6 2.200.000
CT4.12 Chiều
14h-17h
22 buổi Thứ 2,3,4,5,6 2.200.000
CT4.13 Tối
18h30-21h30
22 buổi Thứ 2,3,4,5,6 2.200.000
 

V. Dành cho các học viên đã học hết bài 40 giáo trình MINNA NO NIHONGO

 

Tên lớp
Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng Ngày học Học phí
Cấp tốc trung cấp 2
( Từ bài 40 – 50Mina )
CT5.11 Sáng
8h30-11h30
 22 buổi 26/10/2015 Thứ 2,3,4,5,6 2.400.000
CT5.12 Chiều
14h-17h
22 buổi 28/10/2015 Thứ 2,3,4,5,6 2.400.000
CT5.13 Tối
18h30-21h30
22 buổi 19/10/2015 Thứ 2,3,4,5,6 2.400.000

 


Khi học tập cùng với SOFL, bạn sẽ được hòa mình trong một môi trường đào tạo chất lượng, chuyên nghiệp và không kém phần năng động, sôi nổi, hòa đồng. Chúng tôi đảm bảo rằng bạn sẽ hài lòng với kết quả đầu ra của mình.

Trong tháng 10 này Lớp học tiếng Nhật cũng có rất nhiều ưu đãi cho các bạn học viên:

- Giảm 5% học phí đối với các bạn sinh viên
- Tặng 100% học phí khóa học tiếp theo cho 3 bạn học viên xuất sắc nhất lớp
- Giảm 50% học phí cho những bạn học sinh nghèo vượt khó, con em thương binh liệt sĩ.
- Miễn phí 100% học phí cho những bạn muốn học lại khóa học vừa xong do chưa hài lòng với kết quả của mình.

Các bạn sẽ được học tiếng Nhật cơ bản, luyện thi tiếng nhật Kyu N trực tiếp với giáo viên Nhật Bản tại Lớp học tiếng Nhật SOFL
Giáo viên Nhật bản trực tiếp giảng dạy tại tất các khóa học tại trung tâm! 

Tham khảo Lịch khai giảng tháng 10 – Lớp học tiếng Nhật cấp tốc và chọn cho mình một khung thời gian phù hợp để học nhé.


TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT SOFL


Cơ sở Hai Bà Trưng:
Địa chỉ : Số 365 - Phố Vọng - Đồng Tâm - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Cơ sở Cầu Giấy:  

Địa chỉ : Số 44 Trần Vĩ ( Lê Đức Thọ Kéo Dài ) - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội 

Cơ sở Thanh Xuân:

Địa chỉ : Số Số 6 ngõ 250 - Nguyễn Xiển - Hạ Đình - Thanh Xuân - Hà Nội

Cơ sở Long Biên:

Địa chỉ : Số 491B Nguyễn Văn Cừ - Gia Thụy - Long Biên - Hà Nội

Cơ sở Quận 10:

Địa chỉ : Số 63 Vĩnh Viễn - Phường 2 - Quận 10 - TP. HCM
Cơ sở Quận Bình Thạnh:

Địa chỉ : Số 135/53 Nguyễn Hữu Cảnh - Phường 22 - Quận Bình Thạnh - TP. HCM
Cơ sở Quận Thủ Đức:

Địa chỉ : Số 134 Hoàng Diệu 2, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức - TP. HCM

Email: nhatngusofl@gmail.com
Hotline
1900 986 845(Hà Nội) - 1900 886 698(TP. Hồ Chí Minh)

Các tin khác