Đang thực hiện
Lớp học tiếng Nhật sơ cấp 1 là lớp học dành cho những bạn chưa biết gì về tiếng Nhật và bắt đầu làm quen với tiếng Nhật.
 
Tiếng Nhật sơ cấp 1
 
Đây là lớp học nền tảng, là bước đệm cho những khóa học tiếp theo sau này. Khi đã học vững chắc các bài học căn bản ban đầu này thì sẽ dễ dàng hơn cho bạn rất nhiều khi học nâng cao hơn, bởi vậy lớp học sơ cấp là rất quan trọng với tất cả mọi người.

Giới thiệu khóa học:

Lớp học này dành cho những bạn mới bắt đầu làm quen với tiếng Nhật, đang ôn luyện để tham dự kỳ thi Năng lực tiếng Nhật ở mức độ N5.

Tham gia khóa học, bạn có thể sử dụng thành thạo những mẫu câu, từ vựng cần thiết cho việc giao tiếp tiếng Nhật ở trình độ sơ cấp qua việc hoàn thành 10 bài đầu tiên của giáo trình Minna no Nihongo.

Khóa học sẽ giúp bạn củng cố những kiến thức, kỹ năng quan trọng để chuẩn bị cho các kỳ thi năng lực tiếng Nhật ở trình độ N5.

Nội dung chi tiết của chương trình học:
 
 
一日 二日 三日
Giới thiệu bảng chữ Hiragana
Tập viết bảng chữ cái  
Ôn lại bảng chữ mềm
Tìm hiểu nội dung :
Âm đục, Âm ngắt

Tìm hiểu nội dung:
Trường âm, Âm ghép Những cách nói, chào hỏi hàng ngày

 
四日 五日 六日
Ôn tập + Số đếm 0~10
Cách nói thường dùng trong lớp học
Bài kiểm tra chữ cái 1
Giới thiệu bảng chữ Katakana          Tập viết bảng chữ cái        Bài kiểm tra chữ cái 2
Từ vựng bài 1
      Ngữ pháp bài 1   
七日 八日 九日

Hội thoại bài 1
Cách giới thiệu bản thân, người khác
Nghe choukai bài 1

 
Làm bài tập bài 1
Từ vựng bài 2
Ngữ pháp bài 2
Hội thoại bài 2
Nghe choukai bài 2
Làm bài tập bài 2 
十日 十一日 十二日
Từ vựng bài 3
Ngữ pháp bài 3  
Hội thoại bài 3
Nghe choukai bài 3
Làm bài tập bài 3

Luyện nói bài 1, 2, 3
cùng giáo viên người Nhật
Học chữ Hán ( số đếm) + Bài 1

 
十三日 十四日 十五日

 Ôn tập bài 1~ 3
          Bài kiểm tra ngữ pháp  1                             
Từ vựng bài 4
Ngữ pháp bài 4
Hội thoại bài 4
Nghe choukai bài 4
Làm bài tập bài 4
十六日 十七日 十八日
Học chữ Hán bài 2, 3
Từ vựng bài 5
Ngữ pháp bài 5  
Hội thoại bài 5
Nghe choukai bài 5
Làm bài tập bài 5

Học chữ Hán bài 4, 5
Từ vựng bài 6
Ngữ pháp bài 6

 
十九日 二十日 二十一日
Hội thoại bài 6
Nghe choukai bài 6
Làm bài tập bài 6
Kiểm tra chữ Hán 1
Học chữ Hán bài  6, 7
Từ vựng bài 7
Ngữ pháp bài 7
Hội thoại bài 7
Nghe choukai bài 7
Làm bài tập bài 7
二十二日 二十三日 二十四日
Luyện nói bài 4, 5, 6, 7
cùng giáo viên người Nhật
Học chữ Hán bài 8

Ôn tập bài 4~ 7
       Bài kiểm tra ngữ pháp  1                             
Từ vựng bài 8
Ngữ pháp bài 8 
二十五日 二十六日 二十七日
Hội thoại bài 8
Nghe choukai bài 8
Làm bài tập bài 8
Học chữ Hán bài 9, 10
Từ vựng bài 9
Ngữ pháp bài 9

Hội thoại bài 9
Nghe choukai bài 9
Làm bài tập bài 9
Kiểm tra chữ Hán  2 

 
二十八日 二十九日 三十日
Từ vựng bài 10
Ngữ pháp bài 10 
Hội thoại bài 10
Nghe choukai bài 10
Làm bài tập bài 10
Kiểm tra chữ Hán  3

Luyện nói bài 8, 9, 10
cùng giáo viên người Nhật
    Bài ôn tập cuối khóa (1~ 10)                       

Thời gian, học phí lớp tiếng Nhật sơ cấp 1:
 
 
Khóa
học
Thời gian
học
Buổi học Số buổi Học phí
Tiếng nhật
Sơ Cấp 1
8h - 9h30 Thứ
2-4-6
27 950.000đ
9h45 - 11h15 Thứ
2-4-6
27 950.000đ
14h - 15h30 Thứ
2-4-6
27 950.000đ
15h45 - 17h15 Thứ
2-4-6
27 950.000đ
17h45 -19h15 Thứ
2-4-6
27 950.000đ
19h30 - 21h Thứ
3-5
27 950.000đ
19h30 - 21h Thứ
​2-4-6
27 950.000đ
8h00 - 9h30 Thứ
3-5
27 950.000đ
9h45 -11h15 Thứ
3-5
27 950.000đ
14h00 -15h30 Thứ
3-5
27 950.000đ
15h45 -17h15 Thứ
3-5
27 950.000đ
17h45 -19h15 Thứ
3-5
27 950.000đ
9h - 11h Thứ
7, CN
20 950.000đ
15h-17h Thứ
7-CN
20 950.000đ
18h-20h Thứ
7-CN
20 950.000đ
 


Các bạn hãy xem Lịch khai giảng của Lớp học tiếng Nhật SOFL để sắp xếp lịch học tập phù hợp với mình nhé.