Đang thực hiện
Các bạn đã hoàn thành xong khóa học tiếng Nhật sơ cấp 1 rồi thì hãy cùng Lớp học tiếng Nhật bước sang khóa sơ cấp 2 thôi nào.
 
Tiếng Nhật sơ cấp 2
 
Khóa học tiếp theo này chúng ta sẽ học nâng cao hơn một chút so với khóa sơ cấp 1 nhưng vẫn là những kiến thức nền tảng, quan trọng nên mọi người hãy chú ý học tập thật chăm chỉ nhé.

Thông tin lớp học:

Lớp tiếng Nhật sơ cấp 2 dành cho những bạn đã hoàn thành xong lớp học sơ cấp 1 và muốn học lên cao, những bạn đang ôn luyện cho kỳ thi năng lực tiếng Nhật ở trình độ N5.

Tham gia lớp học, bạn sẽ được trạng bị kiến thức từ bài 11 đến bài 20 của giáo trình Minna no Nihongo và kèm theo giáo trình bổ sung của trung tâm.

Khóa học cũng sẽ giúp bạn nâng cao hơn khả năng giao tiếp tiếng Nhật so với lớp sơ cấp 1, đồng thời sẽ có đầy đủ kiến thức để đạt được chứng chỉ tiếng Nhật N5 khi tham gia kỳ thi năng lực tiếng Nhật.

Nội dung chi tiết khóa học:
 
一日 二日 三日
Ôn tập ngữ pháp bài 1~ 10 Từ vựng bài 11
Ngữ pháp bài 11 

Hội thoại bài 11
Nghe choukai bài 11  
Làm bài tập bài 11

 
四日 五日 六日
Bài ôn tập chữ Hán
(chữ Hán bài 1~10)
Học chữ Hán bài 11
Từ vựng bài 12
Ngữ pháp bài 12 

Hội thoại bài 12
Nghe choukai bài 12
Làm bài tập bài 12

 
七日 八日 九日
Học chữ Hán bài 12
Từ vựng bài 13
Ngữ pháp bài 13 
Hội thoại bài 13
Nghe choukai bài 13
Làm bài tập bài 13

Luyện nói bài 11, 12, 13 cùng
giáo viên người Nhật
Học chữ Hán bài 13

 
十日 十一日 十二日
Ôn tập bài 11~ 13
       Bài kiểm tra ngữ pháp 1                        

Kiểm tra chữ Hán 1
Từ vựng bài 14
Ngữ pháp bài 14 

 
Hội thoại bài 14
Nghe choukai bài 14
Làm bài tập bài 14
十三日 十四日 十五日
Học chữ Hán bài 14
Từ vựng bài 15
Ngữ pháp bài 15
Hội thoại bài 15
Nghe choukai bài 15
Làm bài tập bài 15

Học chữ Hán bài 15
Từ vựng bài 16
Ngữ pháp bài 16

 
十六日 十七日 十八日
Kiểm tra chữ Hán 2
Hội thoại bài 16
Nghe choukai bài 16
Làm bài tập bài 16
Học chữ Hán bài 16
Từ vựng bài 17
Ngữ pháp bài 17
Hội thoại bài 17
Nghe choukai bài 17
Làm bài tập bài 17
十九日 二十日 二十一日
Luyện nói bài 14, 15, 16, 17       cùng giáo viên người Nhật
Học chữ Hán bài 17
Ôn tập bài 14~ 17
     Bài kiểm tra ngữ pháp 2                             

Kiểm tra chữ Hán 3
Từ vựng bài 18
Ngữ pháp bài 18 

 
二十二日 二十三日 二十四日
Hội thoại bài 18
Nghe choukai bài 18
Làm bài tập bài 18
Học chữ Hán bài 18
Từ vựng bài 19
Ngữ pháp bài 19

Hội thoại bài 19
Nghe choukai bài 19
Làm bài tập bài 19

 
二十五日 二十六日 二十七日
Từ vựng bài 20
Ngữ pháp bài 20

Hội thoại bài 20
Nghe choukai bài 20
Làm bài tập bài 20

 
Kiểm tra chữ Hán 4
Học chữ Hán bài 19 
二十八日 二十九日 三十日
Luyện nói bài 18, 19, 20
cùng giáo viên người Nhật
       Học chữ Hán bài 20             
Ôn tập bài 18~ 20
Bài kiểm tra ngữ pháp 3  

\Bài ôn tập và kiểm tra cuối khóa   (ngữ pháp + chữ Hán bài 10~ 20)    

Thời gian, học phí của lớp học tiếng Nhật sơ cấp 2:
 
Khoá học Thời gian Ngày học Số Buổi Học phí
 
Tiếng
Nhật sơ cấp 2
8h00 -9h30 Thứ
2-4-6
27 1.050.000đ
15h45 – 17h15 Thứ
3 – 5
27 1.050.000đ
19h30 -
21h
Thứ
2-4 -6
27 1.050.000đ
17h45 – 19h15
2- 4 -6
27 1.050.000đ
19h30 – 21h
Thứ 3-5
27 1.050.000đ
17h45 -19h15 Thứ 3-5 27 1.050.000đ
18h - 20h T7 - CN 20 1.050.000đ
9h -11h T7 - CN 20 1.150.000đ
 

Các bạn hãy xem Lịch khai giảng của chúng tôi để thuận tiện sắp xếp lịch học phù hợp nhất với mình nhé!