Đang thực hiện
Lớp học tiếng Nhật SOFL xin giới thiệu với các bạn về khóa học tiếng Nhật trung cấp 1 của trung tâm.
 
Tiếng Nhật trung cấp 1
 
Lớp tiếng Nhật trung cấp 1 dành cho những bạn đã hoàn thành xong chương trình sơ cấp (tương đương 30 bài giáo trình Minna no Nihongo) muốn học lên cao và những bạn đang chuẩn bị cho kỳ thi năng lực tiếng Nhật trình độ N3.

Tham gia khóa học, bạn sẽ được cung cấp kiến thức đầy đủ từ bài 31 đến bài 40 của giáo trình Minna no Nihongo và kèm theo giáo trình bổ sung của trung tâm.

Hoàn thành khóa học, bạn có đầy đủ kiến thức để tham gia kỳ thi năng lực tiếng Nhật trình độ N3, nâng cao hơn khả năng giao tiếp qua các cấu trúc, mẫu câu nâng cao hơn so với trình độ sơ cấp.

Nội dung chi tiết của khóa học:
 
一日 二日 三日
Ôn tập ngữ pháp bài 20~ 30 Từ vựng bài 31
Ngữ pháp bài 31

Hội thoại bài 31
Nghe choukai bài 31
Làm bài tập bài 31

 
四日 五日 六日
Bài ôn tập chữ Hán
(chữ Hán bài 1~30)
Học chữ Hán bài 31
Từ vựng bài 32
Ngữ pháp bài 32 

Hội thoại bài 32
Nghe choukai bài 32
Làm bài tập bài 32

 
七日 八日 九日
Học chữ Hán bài 32
Từ vựng bài 33
Ngữ pháp bài 33 

 
Hội thoại bài 33
Nghe choukai bài 33
Làm bài tập bài 33
Luyện nói bài 31, 32, 33
cùnggiáo viên người Nhật
Học chữ Hán bài 33
十日 十一日 十二日
Ôn tập bài 31~ 33
    Bài kiểm tra ngữ pháp 1                             
Kiểm tra chữ Hán 1
Từ vựng bài 34
Ngữ pháp bài 34 

Hội thoại bài 34
Nghe choukai bài 34
Làm bài tập bài 34

 
十三日 十四日 十五日
Học chữ Hán bài 34
Từ vựng bài 35
Ngữ pháp bài 35
Hội thoại bài 35
Nghe choukai bài 35
Làm bài tập bài 35
Học chữ Hán bài 35
Từ vựng bài 36
Ngữ pháp bài 36
十六日 十七日 十八日
Hội thoại bài 36
Nghe choukai bài 36
Làm bài tập bài 36
Học chữ Hán bài 36
Từ vựng bài 37
Ngữ pháp bài 37 

Hội thoại bài 37
Nghe choukai bài 37
Làm bài tập bài 37

 
十九日 二十日 二十一日

Luyện nói bài 34, 35, 36, 37    cùng giáo viên người Nhật
    Học chữ Hán bài 37                               
Ôn tập bài 34~ 37
        Bài kiểm tra ngữ pháp 2                             
Kiểm tra chữ Hán 2
Từ vựng bài 38
Ngữ pháp bài 38 
二十三日 二十四日  二十四日
Hội thoại bài 38
Nghe choukai bài 38
Làm bài tập bài 38
Học chữ Hán bài 38
Từ vựng bài 39
Ngữ pháp bài 39

Hội thoại bài 39
Nghe choukai bài 39
Làm bài tập bài 39

 
二十五日 二十六日 二十七日
Từ vựng bài 40
Ngữ pháp bài 40

Hội thoại bài 40
Nghe choukai bài 40
Làm bài tập bài 40

 
Kiểm tra chữ Hán 3
Học chữ Hán bài 39 
二十八日 二十九日 三十日

Luyện nói bài 38, 39, 40
cùng giáo viên người Nhật           Học chữ Hán bài 40             
Ôn tập bài 38~ 40
Bài kiểm tra ngữ pháp 3  
Bài ôn tập và kiểm tra cuối khóa  (ngữ pháp + chữ Hán bài 30~ 40)    
 

Thời gian và học phí của lớp tiếng Nhật trung cấp 1:
Khoá học Thời gian Ngày Học Số Buổi Học phí
  
Tiếng
Nhật trung  cấp 1
9h45 -11h15
2- 4 - 6
27 1.250.000đ
15h45 – 17h15
3 – 5
27 1.250.000đ
17h45 – 19h15
2- 4 -6
27 1.250.000đ
19h30 – 21h
3-5
27 1.250.000đ
9h -11h T7 - Cn 20 1.250.000đ
 
14h-15h30 Thứ
2 -4 -6
27 1.250.000đ
 

Các bạn hãy xem Lịch khai giảng của chúng tôi để thuận tiện cho việc sắp xếp lịch học phù hợp với mình nhé!