Đang thực hiện
Sau đây Lớp học tiếng Nhật SOFL xin giới thiệu với các bạn những thông tin chi tiết về khóa học tiếng Nhật trung cấp 2.
 
Tiếng Nhật trung cấp 2
Lớp tiếng Nhật trung cấp 2 dành cho những bạn đã hoàn thành lớp tiếng Nhật trung cấp 1, muốn nâng cao khả năng giao tiếp hoặc ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi năng lực tiếng Nhật trình độ N3.

Tham gia khóa học, bạn sẽ được cung cấp kiến thức đầy đủ từ bài 41 đến bài 50 của giáo trình Minna no Nihongo và kèm theo giáo trình bổ sung của trung tâm.

Hoàn thành khóa học, bạn sẽ được trang bị đầy đủ kỹ năng và kiến thức để tham gia kỳ thi năng lực tiếng Nhật trình độ N3 và đồng thời nâng cao khả năng giao tiếp cho bản thân.

Nội dung chi tiết của khóa học:
 
一日 二日 三日
Ôn tập ngữ pháp bài 30~ 40 Từ vựng bài 41
Ngữ pháp bài 41

Hội thoại bài 41
Nghe choukai bài 41
Làm bài tập bài 41

 
四日 五日 六日
Bài ôn tập chữ Hán
(chữ Hán bài 1~40)
Học chữ Hán bài 41
Từ vựng bài 42
Ngữ pháp bài 42 

Hội thoại bài 42
Nghe choukai bài 42
Làm bài tập bài 42

 
七日 八日 九日
Học chữ Hán bài 42
Từ vựng bài 43
Ngữ pháp bài 43 

 
Hội thoại bài 43
Nghe choukai bài 43
Làm bài tập bài 43
Luyện nói bài 41, 42, 43
cùng giáo viên người Nhật Học chữ Hán bài 43
十日 十一日 十二日
Ôn tập bài 41~ 43
       Bài kiểm tra ngữ pháp 1                             
Kiểm tra chữ Hán 1
Từ vựng bài 44
Ngữ pháp bài 44 

Hội thoại bài 44
Nghe choukai bài 44
Làm bài tập bài 44

 
十三日 十四日 十五日
Học chữ Hán bài 44
Từ vựng bài 45
Ngữ pháp bài 45
Hội thoại bài 45
Nghe choukai bài 45
Làm bài tập bài 45
Học chữ Hán bài 45
Từ vựng bài 46
Ngữ pháp bài 46
十六日 十七日 十八日
Hội thoại bài 46
Nghe choukai bài 46
Làm bài tập bài 46
Học chữ Hán bài 46
Từ vựng bài 47
Ngữ pháp bài 47 

Hội thoại bài 47
Nghe choukai bài 47
Làm bài tập bài 47

 
十九日 二十日 二十一日
Luyện nói bài 44, 45, 46, 47
cùng giáo viên người Nhật
        Học chữ Hán bài 47                               
Ôn tập bài 44~ 47
         Bài kiểm tra ngữ pháp 2                             
Kiểm tra chữ Hán 2
Từ vựng bài 48
Ngữ pháp bài 48 
二十三日 二十四日 二十四日 
Hội thoại bài 48
Nghe choukai bài 48
Làm bài tập bài 48
Học chữ Hán bài 48
Từ vựng bài 49
Ngữ pháp bài 49

Hội thoại bài 49
Nghe choukai bài 49
Làm bài tập bài 49

 
二十五日 二十六日 二十七日
Từ vựng bài 50
Ngữ pháp bài 50

Hội thoại bài 50
Nghe choukai bài 50
Làm bài tập bài 50

 
Kiểm tra chữ Hán 3
Học chữ Hán bài 49 
二十八日 二十九日 三十日
Luyện nói bài 48, 49, 50
cùng giáo viên người Nhật    Học chữ Hán bài 50             
Ôn tập bài 48~ 50
Bài kiểm tra ngữ pháp 3  
Bài ôn tập và kiểm tra cuối khóa      (ngữ pháp + chữ Hán bài 40~ 50)    
 

Thời gian và học phí của khóa học tiếng Nhật trung cấp 2:
 
Khoá học Thời gian Ngày Học Số Buổi Học phí
 
 
Tiếng
Nhật trung  cấp 2
9h45 -11h15
2- 4 - 6
27 1.350.000đ
15h45 – 17h15
3 – 5 
27 1.350.000đ
17h45 – 19h15
2- 4 -6
27 1.350.000đ
19h30 – 21h
3-5
27 1.350.000đ
9h -11h T7 - Cn 20 1.350.000đ
 
Các bạn hãy xem Lịch khai giảng của chúng tôi để thuận tiện trong việc sắp xếp lịch học phù hợp với mình nhé!